برای بهتر ین بودن تلاش می کنیم...

آخرین مقالات
صنعت مبلمان در آسیا
18

فروردین / 1400

صنعت مبلمان در آسیا

صنعت مبلمان در آسیا

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در آسیا

18

فروردین / 1400

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تولید جهانی مبلمان پس از چند سال بهبود، در سال 2015 روند رو به کاهشی را برای خود ثبت کرد. اما در این میان وضعیت تولید مبلمان در آسیا نسبت به سایر بخش‌های جهان بهتر ارزیابی شد. توجه بسیار بالای تولیدکنندگان مبلمان آسیایی به مقوله صادرات، سرمایه‌گذاری‌ به منظور بهبود فرآیند طراحی، تأمین مواد اولیه، مهارت‌ها و خلاقیت‌ها و حمایت‌های دولت سبب شده که آسیا از وضعیت قابل قبولی در تولید و تجارت مبلمان برخوردار باشد.
از سال 2010 تا 2014، تولید جهانی مبلمان دائماً در حال افزایش بوده و تقریباً از میزان 340 میلیارد دلار به 415 میلیارد دلار رسید. اگر چه میزان تولید در این سال به بالای 400 میلیارد دلار رسید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید جهانی مبلمان در سال 2015 کاهش یافته است. چشم‌انداز کلی بازار و تولید مبلمان در آسیا نیز از رشد آهسته این صنعت طی سال‌های آینده خبر داده است.

نظرات
5/5 1 0 0