برای بهتر ین بودن تلاش می کنیم...

آخرین مقالات
صنعت مبلمان در آسیا
18

فروردین / 1400

صنعت مبلمان در آسیا

صنعت مبلمان در آسیا

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

مبلمان هم از کرونا آسیب دید
18

فروردین / 1400

مبلمان هم از کرونا آسیب دید

کرونا صنعت مبلمان

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت
28

آبان / 1399

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

صنعت مبلمان در انتظار حمایت

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟

18

فروردین / 1400

همان گونه این شغل را توصیف کردیم، رویه کوبی شغلی است که فرایند پر و خالی کردن مبلمان در آن به کرات رخ می دهد. در این فرایند، رویه کوب ها نیاز دارند تا پارچه را به وسیله‌ی چیزی که اتصال محکمی ایجاد می کند ببندند یا به وسیله‌ی چسب بچسبانند. در این جا دو گزینه چسب شیمیایی و منگنه وجود دارد که صاحبان کار می توانند از آن استفاده کنند.
اما استفاده از چسب خیلی مرسوم نمی باشد چرا که دارای دردسرهای زیادی است و هم چنین مزایای استفاده از منگنه را ندارد.
منگنه و منگنه کوب، ابزار و وسایلی هستند که به وفور در دست رویه کوب ها دیده می شوند و جز ابزار پر استفاده در این حرفه به شمار می روند. بنا بر این رویه کوب ها معمولاً نیاز دارند تا یک منگنه کوب با کیفیت به همراه سوزن های منگنه‌ای با کیفیت بالا در اختیار داشته باشند تا بتوانند کار خود را به درستی و به نحو احسن انجام دهند.
باز کردن کلاف مبل و تعویض محتویات درون آن که معمولاً شامل ابر، اسفنج، فوم یا پنبه می شود، کاری است که به وفور در شغل رویه کوبی تکرار می شود و رویه کوب ها نیاز دارند تا برای بستن کلاف و هم چنین اتصال پارچه ها به هم از منگنه کوب و منگنه های با کیفیتی استفاده کنند.

نظرات
5/5 1 0 0