برای بهتر ین بودن تلاش می کنیم...

مقاله ها

آخرین مقالات
رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟
18

فروردین / 1400

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات
28

آبان / 1399

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات

صنایع مبلمان قدیمی ترین بخش صنایع چوب جهان شمرده می شود. اکنون صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است. هر کشوری که بتواند تولیدات مبلمان خود را با این بازار بین المللی پیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود به وجود خواهد آورد. بنابراین برای گسترش صادرات محصولات متنوع صنایع مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای، بررسی شاخصهای مؤثر بر صادرات این محصول از روند طراحی، تولید و فروش از اهداف این پژوهش است.

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات
28

آبان / 1399

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات

صنایع مبلمان قدیمی ترین بخش صنایع چوب جهان شمرده می شود. اکنون صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است. هر کشوری که بتواند تولیدات مبلمان خود را با این بازار بین المللی پیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود به وجود خواهد آورد. بنابراین برای گسترش صادرات محصولات متنوع صنایع مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای، بررسی شاخصهای مؤثر بر صادرات این محصول از روند طراحی، تولید و فروش از اهداف این پژوهش است.

مبلمان چیست؟
28

آبان / 1399

مبلمان چیست؟

بنا به تعریف مبلمان در دیکشنری آکسفورد، قطعات قابل جابه جایی در خانه های مسکونی و دفاتر تجاری یا اماکن عمومی ( در واقع تمام فضاهای داخلی و حتی خارجی که مبلمان شهری نامیده می شود یا درون حیاط و باغ که مبلمان گاردن نامیده می شود) مبلمان نام دارد. در واقع این تعریف شامل مبلمانی که در بخش هایی از  دکوراسیون اتاق نصب شده اند نمی باشد یا ممکن است بتوان به آنها نام مبلمان معماری داد.

مبلمان چیست؟
28

آبان / 1399

مبلمان چیست؟

بنا به تعریف مبلمان در دیکشنری آکسفورد، قطعات قابل جابه جایی در خانه های مسکونی و دفاتر تجاری یا اماکن عمومی ( در واقع تمام فضاهای داخلی و حتی خارجی که مبلمان شهری نامیده می شود یا درون حیاط و باغ که مبلمان گاردن نامیده می شود) مبلمان نام دارد. در واقع این تعریف شامل مبلمانی که در بخش هایی از  دکوراسیون اتاق نصب شده اند نمی باشد یا ممکن است بتوان به آنها نام مبلمان معماری داد.

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟
18

فروردین / 1400

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟

رویه کوب های حرفه ای چه می کنند؟ ...

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات
28

آبان / 1399

بررسی شاخصهای مؤثر در طراحی مبلمان با هدف توسعه صادرات

صنایع مبلمان قدیمی ترین بخش صنایع چوب جهان شمرده می شود. اکنون صنعت تولید مبلمان در جهان در حال رشد است. هر کشوری که بتواند تولیدات مبلمان خود را با این بازار بین المللی پیوند بزند تحول بزرگی در بخش صنعت چوب خود به وجود خواهد آورد. بنابراین برای گسترش صادرات محصولات متنوع صنایع مبلمان چوبی و دستیابی به بازارهای منطقه ای، بررسی شاخصهای مؤثر بر صادرات این محصول از روند طراحی، تولید و فروش از اهداف این پژوهش است. ...

مبلمان چیست؟
28

آبان / 1399

مبلمان چیست؟

بنا به تعریف مبلمان در دیکشنری آکسفورد، قطعات قابل جابه جایی در خانه های مسکونی و دفاتر تجاری یا اماکن عمومی ( در واقع تمام فضاهای داخلی و حتی خارجی که مبلمان شهری نامیده می شود یا درون حیاط و باغ که مبلمان گاردن نامیده می شود) مبلمان نام دارد. در واقع این تعریف شامل مبلمانی که در بخش هایی از دکوراسیون اتاق نصب شده اند نمی باشد یا ممکن است بتوان به آنها نام مبلمان معماری داد. ...